Fastroi Real-Time Care är ett kunddatasystem som stöder missbruksvård

Systemet för verksamhetsstyrning Real-Time Care™ är ett kunddatasystem som stödjer vårdens processer och passar för öppenvårds- och boendeenheter som erbjuder missbruksvård.

Fastroi Real-Time Care är ett kunddatasystem som stöder missbruksvård

Systemet kan även användas som hjälp vid uppföljning och fakturering av bl.a. rehabiliteringstjänster i stödboenden. Fastroi Real-Time Care är också ett effektivt hjälpmedel för ledning, planering och rapportering av vården.

Real-Time Care-systemet används inom boendeservice, hemtjänst och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för missbruksvårdens klienter. Vårt kunddatasystem har gett våra kunder som arbetar med missbruksvård både tids- och kostnadsbesparingar vid deras dagliga rutinuppgifter. Därutöver har även arbetets kvalitet ökat när det finns mer tid för det egentliga vård- eller rehabiliteringsarbetet.

De utmärkta integrationsmöjligheterna med bl.a. olika patientdata-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet.

Med hjälp av Real-Time Care-systemet sparas alla kunddata på ett och samma ställe

Med hjälp av systemet sparas alla uppgifter om klienterna på ett och samma ställe och registreringen av uppgifter är smidig. Även de färdiga klassificeringarna och blanketter i systemet förenklar processerna. Man kan bl.a. samla individuella rehabiliteringsplaner, veckoscheman, bedömningshelheter, fysiologiska mätningar och medicineringar i programmet. Möjligheten att skriva ut dokument, dosettunderlag och läkemedelshistorik underlättar hanteringen och rapporteringen av uppgifter. Det mobila arbetets utmaningar minskas tack vare att det är smidigt att registrera och granska uppgifter även på mobila enheter.

Systemet innehåller bland annat Fimeas uppdaterade läkemedelsdatabas som underlättar det dagliga arbetet med mediciner. Aktuella uppgifter om klientens medicinering och dess verkningar skapar trygghet och minskar risken för fel. I Real-Time Care-systemets funktion Läkemedelslager kan man registrera läkemedelsdoseringen från t.ex. enhetens läkemedelsskåp. Via denna funktion kan man bokföra centralstimulerande och narkotikaklassade preparat samt deras förbrukning på det sätt som lagen föreskriver. 

Tack vare funktionen för planering och optimering av arbetspass kan ledningen planera rehabiliteringspersonalens arbetspass på ett smidigt sätt. Detta gör att arbetsbelastningen fördelas jämnare mellan medarbetarna och arbetets kvalitet bibehålls även när belastningen är hög.

Real-Time Care-systemets egenskaper i missbruksvård

Real-Time Care-systemet underlättar rehabiliterarnas arbete i missbruksvården och frigör mer tid för rehabilitering. Man behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda systemet. Vid introduktionsutbildningen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar kunderna i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt. 

Real-Time Care-kunddatasystemets egenskaper i missbruksvård:

  • Alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan redigeras när som helst.
  • Enkelt upprättande av rehabiliteringsplaner, veckoscheman och utvärderingshelheter samt uppföljning.
  • Smidig tillgång till klienternas uppgifter om medicinering. I programmet ingår Fimeas uppdaterade läkemedelsdatabas.
  • Arbetspassplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt.
  • Funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system.
  • Registrering av socialvårdsdata i vårdanmälningssystemet HILMO (bl.a. kundräkning, vårdperiodens grunduppgifter, tjänstesektor och närvarorapportering) och statistikföring görs enkelt via programmet. Data samlas in automatiskt med hjälp av Real-Time Care-systemet och skickas till THL:s HILMO-tjänst för socialvård.
  • Real-Time Care mobilapplikationen underlättar registrering inom hemtjänsten.

Våra kunder som erbjuder missbruksvård är de som bäst kan berätta om Real-Time Care-systemets fördelar och dess användning. Läs mer i våra kundcase.

Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!

Helpdesk

Har du fått problem? Kontakta vår helpdesk.
Ta kontakt!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret