Real-Time Care™ vårdsystemet passar för psykiatrisk rehabilitering inom öppenvård och boendeservice

Real-Time Care™ hvårdssystem fungerar effektivt som kunddatasystem inom den psykiatriska rehabiliteringens öppenvård och boendeservice. Dessutom kan systemet användas som hjälp vid uppföljning och fakturering av bl.a. rehabiliteringstjänster i stödboenden. Det är också ett effektivt hjälpmedel för ledning och planering av vården. 

Real-Time Care™ vårdsystemet passar för psykiatrisk rehabilitering inom öppenvård och boendeservice

Real-Time Care™ används i stor omfattning inom boendeservice och öppenvård för patienter inom psykiatrisk rehabilitering.  Vårt vårdsystem har gett våra kunder som arbetar med psykiatrisk rehabilitering både tids- och kostnadsbesparingar vid deras dagliga rutinuppgifter. Därutöver har även arbetets kvalitet ökat när det finns mer tid över att använda för den egentliga vården.

De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet. 

Real-Time Care-programmet ger möjlighet till individuella rehabiliteringsplaner och uppföljning

Med hjälp av Fastroi Real-Time Care alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan uppdateras när som helst. I programmet kan man bl.a. samla individuella rehabiliteringsplaner, veckoscheman, bedömningshelheter och medicineringsuppgifter. I det mobila systemet kan medarbetarna se alla väsentliga uppgifter om dagens besök, var som helst, när som helst. Därutöver kan de smidigt sköta all besöksrelaterad dokumentation direkt i systemet, till och med under klientbesöket.

Alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan uppdateras när som helst. Vår lösning garanterar en informationssäker och ofördröjd hantering av elektroniska kunddata, vilket resulterar i en bättre säkerhet för klienterna och minskar risken för fel. De olika användarnivåerna i systemet förbättrar också sekretessen för kunddata. 

Systemet innehåller även färdiga, lagenliga blanketter som rehabiliteringspersonalen kan behöva i sitt arbete. Möjligheten att skriva ut blanketter och andra dokument, som dosettunderlag och läkemedelshistorik, snabbar upp personalens arbete och lämnar mer tid över åt den egentliga omvårdnaden.

Genom planering och optimering av arbetstiden kan ledningen organisera arbetspassen så att arbetsbelastningen fördelas jämnt mellan medarbetarna. Systemet klarar även av ruttplanering av öppenvårdsbesöken utan onödiga körsträckor, vilket gör arbetet kostnadseffektivt på alla sätt.

Real-Time Care-systemets egenskaper i psykiatrisk rehabilitering

Real-Time Care-systemet underlättar rehabiliterarnas arbete. Man behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda systemet. Vid introduktionsutbildningen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar kunderna i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt.

Real-Time Care-vårdsystemets nyttiga egenskaper:

  • All nödvändig information i säkert förvar i ett och samma program. 
  • Smidig administration av kund- och persondata.
  • Upprättande av rehabiliteringsplaner och hälsobedömningar samt uppföljning.
  • Blanketter som uppfyller lagens krav på klienthandlingar inom socialtjänsten är snabbt tillgängliga.
  • Smidig tillgång till klienternas uppgifter om medicinering. I programmet ingår Fimeas uppdaterade läkemedelsdatabas.
  • Arbetstidsplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt.
  • Funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system.
  • Registrering av social- och hälsovårdsdata i vårdanmälningssystemet HILMO (bl.a. kundräkning, vårdperiodens grunduppgifter, tjänstesektor och närvarorapportering) och statistikföring görs enkelt via gränssnittet. Data samlas in automatiskt med hjälp av Real-Time Care-systemet och skickas till THL:s HILMO-tjänst för socialvård.
  • Real-Time Care mobilapplikationen underlättar registrering också inom öppenvården och hemtjänsten.

Våra kunder är de som bäst kan berätta om Real-Time Care-systemets fördelar och dess användning. Läs mer i våra kundcase.

Real-Time Care System för hemvård och boendeservice

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!
kakskerta kastanja hilkka

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret