Elektroniskt system för verksamhetsstyrning effektiviserar arbetet för aktörer som erbjuder tjänster för personer med funktionsnedsättningar

Elektroniskt system för verksamhetsstyrning effektiviserar arbetet för aktörer som erbjuder tjänster för personer med funktionsnedsättningar.

Real-Time Care™-systemet för verksamhetsstyrning lämpar sig utmärkt för enheter som erbjuder serviceboende, personlig assistans och dagverksamhet för människor med allvarliga funktionsnedsättningar. Systemet har skapats tillsammans med experter inom området, med hänsyn till kraven i tillämpliga lagar.

I systemet finns alla kund- och persondata samlade på ett och samma ställe. Vårt program som levereras som service (SaaS) garanterar informationssäker hantering av kunddata utan dröjsmål, oberoende av tid och plats.

Real-Time Care-systemets fördelar i tjänster för personer med funktionsnedsättningar

Real-Time Care-systemet underlättar verksamhetsstyrningen inom tjänster för personer med funktionsnedsättning. Din organisation får tillgång till kunddata- och verksamhetsstyrningssystemets omfattande och nyttiga egenskaper i ett och samma paket.  Systemet har stöd för lagens krav (lag om service och stöd på grund av handikapp) avseende registrering och statistik och tydliggör dokumentationen.

Tack vare Fastroi Real-Time Care finns grunduppgifterna om klienterna, bedömningar av deras funktionsförmåga och eventuella stödåtgärder samt serviceplaner på ett och samma ställe.  Programmet innehåller även Fimeas databas som underlättar uppföljningen av medicinering. Kalenderfunktionen gör det enklare att skapa veckoscheman. Programmet har även egna avsnitt för fysioterapeuter, socialt arbete och daglig ekonomi. 

Egenskapen för planering och optimering av arbetspass gör planeringen av arbetspass enkel och flexibel. Detta gör att resurserna kan riktas till rätt plats vid rätt tid och att det är problemfritt att byta arbetspass. Tack vare att systemet fungerar smidigt även mobilt har personalen alltid med sig uppgifterna relaterade till klientbesöken. Uppgifter kan också enkelt registreras var som helst, och eftersom systemets alla funktioner kommunicerar med varandra slipper man rapportera dem två gånger.

De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem utökar systemets funktionalitet.

Real-Time Care-systemets fördelar i tjänster för personer med funktionsnedsättningar

Fastroi Real-Time Care™-systemet underlättar registrering inom tjänster för personer med funktionsnedsättningar och frigör mer tid för klientarbetet. Man behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda systemet. Vid introduktionsutbildningen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar kunderna i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt. 

  • Alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan redigeras när som helst.
  • Systemet har stöd för lagens krav (lag om service och stöd på grund av handikapp) avseende registrering och statistik och tydliggör dokumentationen.
  • Smidig tillgång till klienternas uppgifter om medicinering
  • Funktioner för fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system. 
  • Real-Time Care mobilapplikationen underlättar registrering i realtid inom hemtjänsten. 
  • Real-Time Care-systemets arbetstidsplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetstid i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt sker smidigt).
  • Registrering av socialvårdsdata i vårdanmälningssystemet HILMO (bl.a. kundräkning, vårdperiodens grunduppgifter, tjänstesektor och närvarorapportering) och statistikföring görs enkelt via programmet. Data samlas in med hjälp av Real-Time Care-systemet och skickas till THL:s HILMO-tjänst för socialvård.

Våra kunder som erbjuder tjänster för personer med funktionsnedsättning är de som bäst kan berätta om Real-Time Care- eller Nappula-systemets fördelar och dess användning. Läs mer i våra kundcase.

Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!
kakskerta kastanja hilkka

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret