Real-Time Care-kunder berättar om våra produkter och fördelarna med dem

Våra system används inom hemvården, boendeservicen för de äldre, den psykiatriska rehabiliteringen och missbruksvården, hälso- och sjukvården samt i tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar.

Fastroi har i över 15 års tid levererat systemlösningar till både den privata och den offentliga sektorn. Fastroi Real-Time Care användes vid fler än 1 000 enheter inom den privata och offentliga sektorn runtom i Finland, och antalet slutanvändare uppgick till drygt 35 000.

Real-Time Care-kunder berättar om våra produkter och fördelarna med dem

Real-Time Care effektiviserar arbetet

Real-Time Care-systemet effektiviserar arbetet och frigör tid från rutinerna för viktigare uppgifter.  Enligt Fastrois erfarenhet kan ett användarvänligt system för verksamhetsstyrning som planerats för vårdarbete frigöra upp till 25–30 procent mer tid för direkt klientarbete med samma tillgängliga resurser. Med hjälp av högklassig verksamhetsstyrning frigörs arbetstid i alla arbetsskeden, från planering till uppföljning.

Därför gynnar vår lösning alla, såväl medarbetarna som de hjälpbehövande klienterna. Människor man bryr sig om – och som bryr sig.

Socialbranschens mest rekommenderade system enligt undersökningar

Real-Time Care-systemen är enligt undersökningar de mest rekommenderade systemen inom socialbranschen.
I Sairaanhoitajaliittos undersökning var Real-Time Care-systemet det användarvänligaste inom privata sektorn och socialvården år 2017. I undersökningen ville man kartlägga sjukvårdarnas erfarenheter av att använda olika patientdatasystem samt patientdatasystemens fördelar i sjukvårdsarbetet.

Real-Time Care

Real-Time Care

System för verksamhetsstyrning för hemvård och boendeservice
Läs mer!

Helpdesk

Har du fått problem? Kontakta vår helpdesk.
Mer info
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Kontaktformulär