Alina gav ett viktigt bidrag till utvecklingen av Fastroi Real-Time Care™

I början av 2000-talet var grundarna av Alina fast beslutna att övergå till den digitala tidsåldern för att möjliggöra en snabb tillväxt för sitt företag.

Terttu Blomberg mötte Fastrois representanter i samband med ett utvecklingsprojekt. Samarbetet och utvecklingen av Fastroi Real-Time Care™ inleddes omgående.

”Vi införde Fastroi Real-Time Care direkt när det kom ut på marknaden,” berättar kedjechef Satu Jäntti.

”Systemet blev som vi ville ha det, för vi deltog ju i utvecklingen från första början. Tack vare det kunde vi påverka funktionerna i Fastroi Real-Time Care. Det har gått smidigt att jobba med utvecklingen tillsammans med Fastroi. Vi är nöjda med det mångsidiga och flexibla samarbetet”, berättar Jäntti.

Enligt Jäntti är det en bra idé för företag att även inkludera tilläggen för fakturering och planeringen av arbetspass i Fastroi Real-Time Care för att utnyttja systemets möjligheter fullt ut. Givetvis varierar användningsbehoven stort mellan offentlig och privat sektor. Särskilt på den privata sidan är det en nyckelfaktor att kunna arbeta smidigt.

”Jag rekommenderar alltid Fastroi och Fastroi Real-Time Care™ när någon frågar mig.”
– Satu Jäntti, Alina

Alina

  • En riksomfattande finsk franchisingkedja som består av cirka 30 företag
  • Cirka 150 medarbetare
  • Hemarbets-, sjukvårds- och omvårdnadstjänster, hemservice för barnfamiljer samt Alina-läkartjänster
  • De flesta av klienterna är äldre personer, men bland dem finns även barnfamiljer, användare av städservice, personer med funktionsnedsättningar och andra som behöver hjälp i hemmet.
  • www.alinahoivatiimi.fi
alina käyttää Hilkka-ohjelmistoa