Attendo Oy – från ett pilotprojekt till kund

Attendo och Fastroi inledde sitt samarbete år 2010 när de genomförde ett pilotprojekt av kunddatasystemet Fastroi Real-Time Care™ vid utvalda Attendo-enheter.

Attendo

”Vi ville ha ett mångsidigt system (ERP) som täcker såväl boenderapportering som fakturering och dessutom andra delområden inom rapportering”, berättar systemkoordinator Pia Oksanen på Attendo.
Efter ett lyckad pilotprojekt började Attendo införa Fastroi Real-Time Care™ på ytterligare enheter, och nu (år 2016) används systemet på Attendos alla enheter runtom i Finland.

Under åren har Fastroi Real-Time Care™ formats till en välfungerande lösning för Attendo. Responsen från sköterskorna har varit positiv: Fastroi Real-Time Care™ är ett mångsidigt system som är enkelt att använda. Oksanen anser att utvecklingen av Fastroi Real-Time Care™ sker snabbt och hjälper branschen. Systemets egenskaper har fyllt Attendos behov. Attendo har varit en viktig partner för Fastroi när det gäller utvecklingen av funktionerna i Fastroi Real-Time Care™. Det fungerande utvecklingssamarbetet är något som även Oksanen berömmer: tack vare regelbundna möten och välbekanta kontaktpersoner håller sig bägge parterna à jour om allt det senaste. Även produktutvecklingens transparens får mycket beröm.
År 2015 bestämde sig Attendo för att utöka sitt Fastroi Real-Time Care™-system genom att även införa egenskaperna för avtalshantering och fakturering.

”Tack vare avtalshanteringen har vi kunnat automatisera kundfaktureringen mellan Fastroi Real-Time Care™ och Attendos faktureringsystem”, berättar Attendos ekonomichef Merja Saurus.
Piia Oksanen ser med spänning fram emot kommande utvecklingsprojekt med Fastroi bl.a. avseende Kanta-arkivet och eRecept.

”Vi ville ha ett mångsidigt system som täcker såväl boenderapportering som fakturering och dessutom andra delområden inom rapportering.”
– Piia Oksanen, Attendo Oy

Attendo Oy

  • Ingår i den svenska Attendokoncernen
  • Nordens ledande omsorgs- och hälsotjänstföretag
  • Cirka 11 000 medarbetare i Finland
  • Cirka 12 500 klienter
  • Attendo har cirka 400 vård- och serviceboenden i Finland
  • Vårdboenden för äldre och serviceboenden för klienter med funktionsnedsättning och inom psykiatrisk rehabilitering
  • Attendo Oy hemsida
attendo logo