Fastroi Real-Time Care™ svarade upp mot Aspa Service Ab:s varierade behov

Aspa Service Ab införde systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time Care™ år 2012.

Utgångspunkten för inköpet av ett kunddatasystem var att hitta en lösning som låter företaget administrera klientuppgifterna och verksamheten i realtid, decentraliserat och informationssäkert.

”Vi behövde också kunna integrera systemet med bokföringen och faktureringen. Dessutom ville vi använda det för att producera de nödvändiga rapporterna i vår serviceverksamhet”, berättar Sirpa Wallendahl, utvecklingschef på Aspa Service.

Vid jämförelse av programvaror och deras funktioner konstaterades att Fastroi Real-Time Care™ lämpade sig bäst för behoven vid en serviceverksamhet ute hos kunderna. Fastroi Real-Time Care™ erbjöd dessutom möjligheter till en mer omfattande verksamhetsstyrning som man initialt inte ens hade planerat. Sedermera har Aspa Service utökat användningen av Fastroi Real-Time Care™.

”Vi har ett skräddarsytt faktureringssystem, mobilt Fastroi Real-Time Care™ för hemvården och planeringen av arbetspass. Arbete med gränssnitt pågår till exempel med vårt HR- och anropssystem. Idag koordinerar vi klientbesöken och följer upp klienternas tillstånd med hjälp av systemet för verksamhetsstyrning. Därutöver kan vi registrera klientbesöken i realtid och låta klienten delta i detta”, berättar Wallendahl.

Enligt Wallendahl har samarbetet med Fastroi varit okomplicerat. Utvecklingsönskemålen och -behoven har beaktats, och vid problem har servicen varit snabb och grundlig. Därför är det lätt för Wallendahl att även rekommendera Fastroi Real-Time Care™ till andra.

”Systemet är enkelt att använda och de tjänsteprodukter som har utvecklats runt omkring möjliggör ett omfattande system för verksamhetsstyrning”, konstaterar Wallendahl.

”Systemet är enkelt att använda och de tjänsteprodukter som har utvecklats runt omkring möjliggör ett omfattande system för verksamhetsstyrning”.
– Sirpa Wallendahl, Aspa Service Ab

Aspa palvelut Oy

  • Ett företag som ägs av Aspa-stiftelsen
  • Cirka 41 Aspa-hem i Finland
  • Cirka 400 medarbetare
  • Cirka 1 700 klienter
  • Boendeservice som bidrar till ett självständigt liv för personer som behöver hjälp och stöd
  • www.aspa.fi