Hemvården i Kuopio stad ville införa ett mobilt system för verksamhetsstyrning

Hemvården i Kuopio stad ville införa ett mobilt system för verksamhetsstyrning för att utveckla och förbättra kvaliteten i sin verksamhet med teknikens hjälp.

Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Målet var att uppnå pragmatiska förändringar, effektivisera arbetet och öka synligheten av arbetet inom hemvården. Dessutom ville man uppnå en jämnare fördelning av arbetsmängden mellan medarbetarna.

Man hade som krav att få ett bra system som kan utvecklas och användas till att hämta uppgifter om klienter samt medarbetarnas arbetspass och arbetsuppgifter i realtid. Valet föll på Fastrois system för verksamhetsstyrning inom hemvården, Fastroi Real-Time Care™.

Hela personalen inklusive cheferna och sköterskorna deltog i implementeringen av systemet från första början. Personalen har alltså haft möjlighet att påverka implementeringsprojektet, själva programvaran och dess användning.

– För oss var det också viktigt att slutanvändarna fick föra fram sina synpunkter under processens gång, berättar projektchef Sari Korhonen från Kuopio stad.
Eftersom det är hemvårdspersonalen som använder programvaran dagligen har de bästa utvecklingsidéerna kommit från dem, säger Korhonen. Enligt henne har mobila enheter hittills varit ett okänt begrepp inom hemvården. Eftersom medarbetarna engagerades i processen från början kände de sig tryggare med att börja använda den nya tekniken.

– I början av implementeringsprojektet höll vi två workshops för en del av personalen inom pilotområdet, förtroendemännen, systemleverantörerna och en del av cheferna. Syftet med workshopparna var att få fram de olika leverantörernas, chefernas och personalens åsikter. Vi gick bland annat igenom frågor som personalen undrade över, berättar Korhonen.

Enligt Korhonen förhöll sig medarbetarna till en början avvaktande till Fastroi Real-Time Care™.

– Nu när vi har använt programvaran i flera år skulle man inte längre vilja vara utan den. Genom Fastroi Real-Time Care™ går det snabbare att föra statistik över arbetet och arbetsfördelningen mellan medarbetarna har blivit jämnare, men framför allt har vi kunnat frigöra arbetstid till det egentliga arbetet hos klienterna, berättar Korhonen.
Tack vare mobilapplikationen har man lyckats minska den tid man lägger på kontorsarbete inom hemvården, eftersom man slipper köa för att registrera klientuppgifter på kontoret. Användningen av Fastroi Real-Time Care™ har även underlättat för tredje parter. Företag som sköter butikstjänster inom hemvården får klienternas inköpslistor direkt till sin e-postadress. Tjänsteleverantören behöver inte längre hämta inköpslistorna hos klienten eller hemvårdsteamets lokaler.

Eftersom många människor har varit delaktiga i projektet har man behövt planera deras roller noggrant för att kunna hålla ihop helheten. Pilotprojektet för Fastroi Real-Time Care™ genomfördes under början av 2012 inom ett av hemvårdsdistrikten i Kuopio stad. Utifrån data från pilotprojektet började man införa Fastroi Real-Time Care™ inom hemvården i hela Kuopio stad.

År 2016 var antalet användare cirka 400 och klienter cirka 1 500. Fastroi Real-Time Care™ har gjort det möjligt att utveckla arbetet på önskat sätt och att dessutom få de rapporter man önskat för att stödja och utveckla arbetsledningen.

Korhonen konstaterar att det har varit ”öppet, aktivt och enkelt” att jobba med Fastroi.
– Vi är mycket glada över att få använda och utveckla systemet för verksamhetsstyrning i hemvårdsmiljö, avslutar Korhonen.

Genom Fastroi Real-Time Care™ går det snabbare att föra statistik över arbetet och arbetsfördelningen mellan medarbetarna har blivit jämnare, men framför allt har vi kunnat frigöra arbetstid till det egentliga arbetet hos klienterna.”
– Sari Korhonen, Kuopio stad

kuopio logo