Jyväskylän Katulähetys ville ha ett system för verksamhetsstyrning istället för flera separata system

Fastrois Real-Time Care™-system uppfyllde Jyväskylä Katulähetys krav på både kundregister och arbetstidsuppföljning. Enligt Montonen var också priset på Fastrois system lagom – i motsats till andra anbud som föreningen fått.

jyväskylän katulähetys

Jyväskylän Katulähetys ville ha ett enda, enhetligt system för verksamhetsstyrning istället för flera separata system. Vi har ett brett verksamhetsfält som omfattar boendeservice, återvinning, arbetsträning, mathjälp och ungdomsarbete.

”Vi behövde en ny lösning, framförallt för boendeservicen. Vi hade redan ett tag letat efter ett fungerande, lättanvänt kundregisterprogram”, berättar föreningens kommunikationsansvariga Tomi Montonen.

Målet med systemförnyelsen var att öka servicekvaliteten till exempel via gemensamma serviceplaner, aktuell informationsförmedling och lättillgängliga rapporter. Också arbetstidsuppföljningen behövde ett mer passande system.

Fastrois Real-Time Care™-system uppfyllde Jyväskylä Katulähetys krav på både kundregister och arbetstidsuppföljning. Enligt Montonen var också priset på Fastrois system lagom – i motsats till andra anbud som föreningen fått.

”Real-Time Care-systemet innehåller allt vi förväntar oss av systemet för verksamhetsstyrning. De gamla, separata systemen motsvarade inte våra behov och betjänade inte vår verksamhet”, berättar Montonen.

Föreningen tog i bruk Fastrois system i oktober 2015 genom att införa arbetstidsuppföljning för både personalen och arbetsträningsklienterna. Senare samma år infördes kundregistret för boendeservice. I början av år 2016 kunde Jyväskylän Katulähetys avstå från sina gamla lösningar, då alla funktioner fanns i Real-Time Care-systemet.

Nu, tack vare det nya systemet, har också kvaliteten på föreningens arbete utvecklats. ”Informationsförmedlingen har förbättrats och arbetstidsuppföljningen är smidig”, förklarar Tomi Montonen. Klienternas rättsskydd har förbättrats och både registrering och dokumentation sker informationssäkert.

Enligt Montonen har föreningens utvecklingsförslag tagits väl emot. Jyväskylän Katulähetys hoppas kunna utöka egenskaperna för arbetsträning i Real-Time Care. Till exempel vill föreningen införa möjlighet till distansträning samt smidig hantering av kundernas självutvärderingar och sammanfattningar.

Samarbetet med Fastroi har fungerat utmärkt. ”Kundtjänsten fungerar utmärkt och servicen är vänlig. Helpdesken fungerar också snabbt och bra. Real-Time Care-systemet har motsvarat våra behov och jag vill gärna rekommendera systemet för andra”, säger Tomi Montonen.

”Fastrois verksamhetsstyrningssystem har motsvarat våra behov och jag vill gärna rekommendera systemet för andra.”
– Tomi Montonen, Jyväskylän Katulähetys

Jyväskylän Katulähetys

  • Ett samhälleligt företag som sysselsätter och hjälper lokalt
  • Verksamhetsfältet omfattar boendeservice, återvinning, arbetsträning, mathjälp och ungdomsarbete
  • Sysselsätter permanent 45 personer
  • Sysselsättningsåtgärderna, dvs. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning och arbete med lönestöd, omfattar 365 personer (2017). Nästan 25 000 träningsdagar under år 2017.
  • Omsättning 4,8 miljoner euro
  • Jyväskylän Katulähetys hemsida
jyväskylän katulahetys logo
y-merkki_tekeehyvaa_jakaa