Kakskerta Kastanja vill inte avstå från Real-Time Care-systemet

Boendeserviceenheten Kastanja, som erbjuder tjänster för vuxna med funktionsnedsättning, har använt Real-Time Care-systemet alltsedan starten.

kakskerta kastanja hilkka

”Vi har aldrig haft något annat system i bruk. Under min karriär har jag sett många system av samma typ och Real-Time Care™ är det allra enklaste och användarvänligaste bland dem”, säger O’Live Care Oy:s VD Elisa Backman som ansvarar för verksamheten på Kastanja.

Kakskerta Kastanjas krav på systemet är bland annat daglig rapportering, plånboks-egenskap samt inbyggd planering av arbetstid.

”Enhetens elektroniska kalender används aktivare än förut. Klientuppgifterna hålls hemliga via den, vilket ytterligare förbättrar våra klienters dataskydd”, berättar Backman.

Hon uppskattar också möjligheten att arkivera alla dokument elektroniskt. ”Om vi skrev ut alla dokument, skulle de låsta skåpen snabbt fyllas av alla arkiverade papper”, fortsätter hon.

Real-Time Care har uppfyllt förväntningarna på boendeserviceenheten.

Vi sparar både vår tid och våra nerver med Real-Time Care-systemet”, säger Backman.

All nödvändig information finns på ett och samma ställe i ett program, vilket underlättar arbetet. Endast klientfaktureringen finns i det separata Procountor-systemet. Följande mål är att ta i bruk Real-Time Care-systemets integration för Procountor.

”Jag har följt systemets utveckling ända sedan det fanns på CR-ROM. I något skede var utvecklingen långsam, men nu fungerar systemet snabbt och bra. Det har blivit vårt ”eget” system, som vi inte vill avstå ifrån – vi kan det utan och innan”, säger Backman.

Utvecklingsförslagen och det övriga samarbetet med Fastrois personal har enligt Backman gått utmärkt. Vi har fått svar på våra frågor och en del av utvecklingsidéerna har gått vidare till produktion.

”Under kunddagarna har vi alltid fått mycket ny information, vilket har hjälp oss att använda systemet på ett ännu effektivare sätt. Också utbildarens endagsbesök hos oss hjälpte mycket. Jag känner Fastroi-teamet väl. Det är lätt att ta kontakt med dem. Om vi funderar över något, är det bara att ringa och fråga. Ett avslappnat gäng, tycker jag”, beskriver Backman.

Backman är också nöjd med den nya produktversionens diskussionsgrupp.

”I den deltar personer från många olika branscher och det är trevligt att följa med diskussionen. Genom att följa gruppen förstår man bättre hur systemet utvecklas för olika behov”, säger hon.

Backman rekommenderar Real-Time Care-systemet för dess smidighet, enkelhet och tydlighet.

”Efter inloggning har man tillgång till allt man behöver i systemet. Man behöver inte oroa sig för att data försvinner. Till och med data som raderats av misstag kan man vid behov återställa med helpdeskens hjälp, konstaterar Backman slutligen.

Vi sparar både vår tid och våra nerver med Real-Time Care-systemet.”
– Elisa Backman, O’Live Care Oy

Kakskerta Kastanja

  • Boendeserviceenheten Kastanja erbjuder boendeservice för vuxna med funktionsnedsättning. Klienterna bor på hyra och erbjuds tjänster i sina bostäder.
  • Det finns 16 klientplatser och på hösten utökas de till 20.
  • Verksamheten på Kakskerta Kastanja drivs av O’Live Care Oy, som har 10 fast anställda medarbetare och dessutom vikarier. För tillfället omfattar personalen omkring 14 medarbetare.
  • Kakskerta Kastanja hemsida
kakskerta kastanja logo