Real-Time Care-systemet har varit ett stöd för Hemtjänst Verenpisaras verksamhet i redan 12 år

Hemtjänst Verenpisara med verksamhet i Mellersta Savolax är en långvarig användare av Real-Time Care. Vård- och hemtjänstföretaget har använt Fastrois program allt sedan 2008, då programmet testades.

kotipalvelu verenpisara hilkka ohjelmisto

Innan Hemtjänst Verenpisara tog i bruk Real-Time Care-programmet hade de inte använt något kunddata- eller verksamhetsstyrningssystem. Både faktureringen och arbetstidsplaneringen gjordes manuellt i Excel.

”Vi valde Real-Time Care-systemet eftersom det gav möjlighet till direkta ändringar i realtid i arbetspassen, kundregistret och personaladministrationen. Vi behövde inte längre anteckna allt till pappers och skapa separata mappar för olika ändamål. Real-Time Care-programmets funktion för tidbokning var lättanvänd. Ändringar och tillägg kunde göras genast i mobilapplikationen och besöken hos klienter överfördes också direkt till Real-Time Cares fakturering. För att garantera datasäkerheten och dataskyddet har alla användare egna användarnamn”, förklarar Kirsi Kumlin-Salmi som leder företaget Hemtjänst Verenpisara.

Real-Time Care-programmet har motsvarat våra förväntningar

”Vi är nöjda över att Real-Time Care-programmet är snabbt och fungerar i realtid. När ändringar i klientbesök, arbetsuppgifter och arbetspass kan göras mobilt eller via datorn, ser också medarbetarna snabbt ändringarna. Den dagliga uppföljningen av blodtryck, blodsocker och vikt samt klientrapporterna kan också skötas mobilt, liksom meddelanden till klienten om vilken vårdare som gör följande hembesök”, säger Kumlin-Salmi.

Hemtjänst Verenpisara är nöjda med samarbetet med Fastroi

”Samarbetet med Fastrois trevliga personal har fungerat utmärkt. Om någonting har varit oklart, har vi alltid snabbt fått hjälp. Vi har också deltagit i användarevenemang, utbildningar och webbinarier”, säger Kumlin-Salmi. Hon rekommenderar Real-Time Care-systemet för aktörer inom vårdbranschen speciellt på grund av det välfungerande samarbetet med leverantören.

”Vi har redan samarbetat i 12 år, och allting har gått bra. Real-Time Care-kunddagar har alltid varit ytterst givande och trevliga evenemang”, säger Kumlin-Salmi. Nästa punkt på arbetslistan är att tillsammans med Fastroi ta i bruk fakturering som baserar sig på servicesedlar.

”Vi är nöjda över att Real-Time Care-programmet är snabbt och fungerar i realtid.”
–  Kirsi Kumlin-Salmi, Hemtjänst Verenpisara

Hemtjänst Verenpisara

Hemtjänst Verenpisara