Sisältöä elämään!® omsorgs- och välbefinnandetjänster

Företaget Sisältöä elämään!® som erbjuder lösningar till omsorg och välbefinnande ville erbjuda de anhöriga till klienter i kontinuerlig vård en smidigare kontakt med vårdpersonalen.

Sisältöä elämään!® palvelut käyttää Hilkka-järjestelmää

Företaget genomförde reformen med Fastrois applikation, The Network of Care – till och med som en riktig föregångare, den första användaren av tjänsten i Finland.

”Vi anser att Fastrois system är marknadens mest avancerade lösning för våra behov. Vi valde den på grund av dess lämplighet och skalbarhet”, berättar Jari H. Helenius, vd och grundare av Sisältöä elämään!® omsorgs- och välbefinnandetjänster. Denna mervärdestjänst som effektiviserar kommunikationen inte bara ökar vårdens kvalitet, utan hjälper också företaget att särskilja sig positivt som en privat leverantör av omsorgstjänster, anser Helenius.


”Vi har varit mycket nöjda med både Fastrois The Network of Care och systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time Care™ som ligger till grund för den”, säger Helenius. Sisältöä elämään!® ville göra små ändringar i det system som skulle väljas, och enligt Helenius erbjöd Fastroi Real-Time Care™ de bästa möjligheterna för detta. Företaget har använt Fastroi Real-Time Care™ sedan slutet av 2013, och The Network of Care infördes under 2016.

Helenius berättar att förutom vårdpersonalen har även de anhöriga som använder tjänsten varit nöjda med lösningen. Han tycker att samarbetet har fungerat väldigt bra och rekommenderar Fastroi och dess lösningar till alla omvårdnadsaktörer.

”Programvaran är enkel att implementera, smidig att använda och har en mycket bra kundsupport”, sammanfattar Helenius. På önskelistan finns fortfarande en iOS-version av The Network of Care för de anhöriga.

”Programvaran är enkel att implementera, smidig att använda och har en mycket bra kundsupport.”
– Jari H. Helenius, Sisältöä elämään!® omsorgs- och välbefinnandetjänster

Sisältöä elämään!® omsorgs- och välbefinnandetjänster

  • Erbjuder omsorgs- och välbefinnandetjänster för klienter inom den privata hemvården: seniorer, de äldre och andra som behöver hjälp i Helsingforsregionen och närkommunerna i Finland
  • Tre fast anställda, därutöver säsongsanställda och tillfälligt anställda
  • Klienter i kontinuerlig vård 10+, dessutom ett varierande antal klienter i kortvarig vård på timdebiteringsbasis
  • Sisältöä elämään!® hemsida
Sisältöä elämään