Tupahoiva har varit kund hos Fastroi ända sedan 2007

När Tupahoiva, som erbjuder boendeservice för äldre med minnessjukdomar, införskaffade sitt första kunddatasystem ville de ha en modern och trygg lösning.

tupahoiva

”Vi hade hört talas om Real-Time Care™-systemet av ett annat företag inom vårdbranschen.  Det verkade genast vid första anblicken vara en fungerande lösning som motsvarade våra behov”, säger Hannele Salmi som ansvarar för planeringen av arbetspass på Tupahoiva.

Tupahoiva tog i bruk Real-Time Care-systemet år 2007. Arbetstidsplaneringen lades till som en extra funktion år 2015.

”Real-Time Care har på alla sätt motsvarat våra förväntningar. Vi vill gärna rekommendera det för andra aktörer inom vårdbranschen”, säger Hannele Salmi.

På Tupahoiva är man speciellt nöjd med systemets användarvänlighet. Också Fastrois kundtjänst har fungerat på önskat sätt. ”Kontakten till Fastroi har fungerat bra i alla situationer”, säger Salmi.

Real-Time Care motsvarar för tillfället exakt Tupahoivas behov. Tills vidare finns det alltså inget behov av systemutökning.

Real-Time Care verkade genast vid första anblicken vara ett fungerande system som motsvarade våra behov.”
– Hannele Salmi, Tupahoiva Oy

Tupahoiva Oy

  • Klienterna är äldre personer med minnessjukdomar
  • 16 platser, 13 medarbetare i personalen
  • Omsättning 1 miljon euro
  • Tupahoiva hemsida
Tupahoiva Oy