Fastroi har fastställt en miljöpolicy för sin verksamhet och erhållit ISO 14001-certifikatet

Fastroi har fastställt en miljöpolicy för sin verksamhet och har beviljats ett miljöcertifikat enligt ISO 14001.

Green leaves

Fastroi Oy bryr sig även om miljön. Fastroi har fastställt en miljöpolicy för sin verksamhet och har beviljats ett miljöcertifikat enligt ISO 14001. Miljöcertifikatet ISO 14001:2015 är en del av vårt kvalitetscertifikat och miljöaspekterna beaktas i företagets strategiska planeringsprocesser samt i den praktiska verksamheten. 

Vi strävar efter att minska miljöbelastningen både genom vår verksamhet och genom våra elektroniska produkter. Med våra lösningar effektiviserar våra kunder alltså inte bara sin verksamhet utan gör samtidigt Moder Natur en tjänst.

Miljöhänsyn i vår egen verksamhet

Vi tar hand om miljön i vår egen verksamhet och fastställer årligen företagets miljömål.

Vi jobbar i miljövänliga lokaler och återvinner det avfall som uppstår på kontoret enligt anvisningarna. Vårt företag har sina lokaler bland annat i Joensuu Vetenskapspark, där man har lagt särskild vikt vid miljöansvaret bl.a. genom att satsa på avfallshantering och återvinning samt energieffektivitet med hjälp av bl.a. byggnadsautomation och belysningslösningar.

Vi uppmuntrar våra medarbetare till att motionera på vägen till jobbet och använder kollektivtrafik i så hög grad som möjligt under våra arbetsresor. Vi uppmuntrar att hålla möten och utbildningar på distans för att undvika utsläpp från onödigt resande. Vi följer med personalens pappersutskrifter och körkilometer och försöker minimera dessa enligt bästa förmåga. 

Vi stöder årligen olika miljöobjekt (t.ex. åtgärder för att hotade fiskarter ska återhämta sig) och deltar i Joensuu stads projekt Klimatpartnerskap. I egenskap av klimatpartner medverkar företag och samfund genom att styra sin verksamhet i en klimatvänlig riktning, bland annat genom att minska på utsläppen eller utveckla klimatvänliga produkter.

Exempel på våra miljöåtgärder:

 • Vi har minskat mängden pappersutskrifter på kontoret med 55 procent på fem år (i relation till personalantalet 2015-19) 
 • Våra broschyrer trycks på PEFC-certifierat papper
 • Vi började återvinna plast på kontoret i Joensuu år 2019
 • Vi har minskat antalet körkilometer och uppmuntrar till användning av kollektivtrafik vid arbetsrelaterade resor
 • Vi sponsorerar åtgärder för att hotade fiskarter ska återhämta sig 2019
 • Vi uppmuntrar till användning av kollektivtrafik vid arbetsrelaterade resor

Miljöhänsyn i våra program

Med vår lösning kan vi införa helt pappersfria arbetsprocesser för våra kunder:

 • Elektronisk behandling av kund- och personuppgifter
 • Elektroniska bruksanvisningar
 • Elektroniska rapporter
 • Elektronisk dataöverföring, t.ex. vad gäller löner och fakturering

Vårt system stödjer även följande elektroniska lösningar inom social- och hälsovården i Finland:

 • eRecept
 • Kanta-arkivet och kanSa-arkivet (patientdataarkiv samt informationshantering inom socialvården)
 • PSOP-systemet (ett system för servicesedlar och köpta tjänster)

Real-Time Care-systemets nyttiga funktioner Optimering och Körjournal

Den automatiska optimeringen av arbeten i Fastroi Real-Time Care™ placerar rätt resurser på rätt plats. Eftersom man kan lägga vikt vid olika faktorer – som kortast restid – i optimeringsplaneringen kan man kapa överflödiga körsträckor.

Körjournalfunktionen gör det möjligt att mäta körsträckor elektroniskt med en mobil enhet. Av körjournalen skapas en elektronisk reseräkning som även kan attesteras elektroniskt. Vi mäter även hur mycket våra medarbetare kör och strävar efter att dra ner på det i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmuntrar att hålla möten och utbildningar på distans för att undvika utsläpp från onödigt resande.

Du kanske också är intresserad av dessa

fastikset

Rekrytering

Är du intresserad av att utveckla teknik som underlättar vardagen för vårdpersonalen?
Läs mer!
Fastroi historia

Historia

Vet du hur Fastroin affärsidé har sitt ursprung?
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret