Real-Time Care-mobilapplikationen passar för hemvård och hemtjänster

Real-Time Care-mobilapplikationen passar utmärkt för hemvård och hemtjänster.

Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

När befolkningen åldras ökar behovet av hemsjukvård och effektiva verktyg behövs för att organisera hemvård. Real-Time Care™-systemets lättanvända mobilapplikation stöder det mobila arbetet i hemvård och hemtjänster. När befolkningen åldras ökar behovet av hemvård och det behövs effektiva verktyg för att organisera hemvården. Real-Time Care-systemet och mobilapplikationen frigör tid för det egentliga vård- och klientarbetet – även uppgiftsfördelningen mellan medarbetarna blir jämnare.

Via mobilapplikationen kan medarbetarna se all relevant information i anslutning till dagens klientbesök. Medarbetaren ser dagens arbetsuppgifter och besök direkt i mobilapplikationen och kan efter ett klientbesök fortsätta direkt till följande destinationen, vid behov med hjälp av telefonens navigeringsfunktion. Under hembesöket kan medarbetaren via mobilapplikationen kolla bl.a. klientens grunduppgifter, samla in feedback samt inleda och avsluta arbetet i Real-Time Care-mobilapplikationen.

Real-Time Care-systemets mobilapplikation används speciellt inom hemvård, hemsjukvård och boendeservice hos privata tjänsteleverantörer, kommuner och städer.

Real-Time Care-programmets mobilapplikation stöder registrering och informationshantering i realtid

Real-Time Care-programmets mobilapplikation stöder elektronisk registrering i realtid av behandlings- och rehabiliteringsarbete inom hemvården. Vid registreringen kan man använda organisationens egna rubriker eller programmets strukturer. Användaren kan också diktera registreringen, som då behändigt kan göras tillsammans med klienten.

Real-Time Care-mobilapplikationen fungerar i Android-telefoner. Användaren kan se alla klientdata på en gång i mobilapplikationen. Vårdpersonalen kan i mobilapplikationen kolla bl.a. klientens allmänna grunduppgifter, läkemedelslistan, mätningar och värden samt klientens kontaktpersoner. Med hjälp av mobilapplikationen kan man registrera många slags mätresultat (blodsocker, vikt, blodtryck osv.) samt kontrollera läkemedelslistan eller registreringarna som gäller klienten. Uppgifter kan också registreras i s.k. offline-läge, dvs. när telefonen inte har kontakt med mobilnätverket.

Kontaktuppgifterna för medarbetare, klienten och andra kontaktpersoner som sparats i Real-Time Care syns i Real-Time Care-mobilapplikationen, vilket gör kontakten smidig. Real-Time Care-mobilapplikationen erbjuder också en informationssäker kommunikationskanal för de anställda och hela organisationen. En medarbetare kan skicka Real-Time Care-meddelanden till andra medarbetare, meddelandegrupper eller hela enheten. I mobilapplikationen kan man läsa inkomna och skickade meddelanden samt enhetens notiser (=notiser på Real-Time Care-systemets anslagstavla).

Real-Time Care-mobilapplikationens fördelar i hemvård och hemtjänster

Real-Time Care-systemet och dess mobilapplikation kan anpassas till boende- och hemservicemiljöernas behov. För att använda Real-Time Care-mobilapplikationen behövs en Android-telefon eller surfplatta med internetuppkoppling. Under introduktionsutbildningen i Real-Time Care-programmet och mobilapplikationen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt.

  • Real-Time Care-mobilapplikationen stöder det mobila arbetet och registreringen kan behändigt göras hos klienten. 
  • Administrationen av arbetsuppgifter underlättas via daglig uppgiftsplanering och uppföljning i realtid.
  • Via mobilapplikationen kan medarbetarna se all relevant information i anslutning till dagens arbetsuppgifter och klientbesök
  • Real-Time Care-programmets mobilapplikation stöder elektronisk registrering i realtid av behandlings- och rehabiliteringsarbete inom hemvården. Användaren kan också diktera registreringen, som då kan göras snabbt och behändigt tillsammans med klienten.
  • Med hjälp av mobilapplikationen kan man registrera många olika slags mätresultat (blodtryck och blodsocker, vikt, osv.) samt kontrollera läkemedelslistan eller registreringarna som gäller klienten. 
  • Utifrån besöken som registrerats i systemet eller klientens närvaro genererar Real-Time Care faktureringsmaterialet automatiskt, vilket minskar på organisationens kostnader och effektiviserar företagets processer.  
  • Erbjuder också en informationssäker kommunikationskanal för de anställda och hela organisationen. En medarbetare kan skicka Real-Time Care-meddelanden till andra medarbetare, meddelandegrupper eller hela enheten. I mobilapplikationen kan man läsa inkomna och skickade meddelanden samt enhetens notiser (=notiser på Real-Time Care-systemets anslagstavla).
  • De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet.
Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Fastroi Real-Time Care

System används inom hemvården och boendeservice
Läs mer!

Helpdesk

Har du fått problem? Kontakta vår helpdesk.
Kontakta oss
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.