Real-Time Care system för verksamhetsstyrning för hemvård och boendeservice

Fastroi Real-Time Care™ är ett effektivt och lättanvänt verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för de privata tjänsteproducenter och kommunernas hemvård, hemtjänster och boendeservice.

Real-Time Care

Programmet har utvecklats i samarbete med professionella inom vårdarbete och över 35 000 proffs inom socialbranschen använder dagligen Real-Time Care. Enligt undersökningar är Real-Time Care det användarvänligaste systemet inom den privata sektorn och inom socialvården.

Med hjälp av Real-Time Care-systemet och mobilversionen kan man effektivt och i realtid administrera bl.a. tjänster, medarbetare på fältet som gör hembesök, kunddata och fakturering. Real-Time Care-systemet frigör tid för det egentliga vård- och klientarbetet – på så sätt blir uppgiftsfördelningen mellan medarbetarna jämnare. Mängden påfrestande pappersarbete minskar och man slipper irritationen från krångliga gammaldags system.

Hur underlättar kunddatasystemet registrering inom hemvård och boendeservice?

Det informationssäkra kunddatasystemet Real-Time Care för socialvården levereras som molntjänst (SAAS) och möjliggör registrering enligt lagenliga krav i realtid både via datorns webbläsare och i mobilapplikationen. I Real-Time Care-mobilapplikationen kan man också diktera registreringen, som då kan göras snabbt tillsammans med klienten.  Fastroi Real-Time Care™ är ett informationssystem av klass A inom social- och hälsovården. Valvira upprätthåller och publicerar detta register över informationssystem på sin egen webbplats.

Vårt program kan anpassas till behoven hos social- och hälsovårdens klienter, och tack vare de många olika gränssnitten och utökningsmöjligheterna kan man skapa individuella lösningar som avlägsnar många flaskhalsar i olika arbetsmiljöer, som boendeserviceenheter och hemtjänster.

Real-Time Care-programmets egenskaper och Fastrois tjänster

Real-Time Care-systemet kan anpassas till de skiftande behoven i olika boende-, familje- och hemtjänstmiljöer. Kunden behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda Real-Time Care. Under introduktionsutbildningen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt. Vårt system kan utökas enligt kundens behov via olika gränssnitt och tilläggstjänster. 

Fastroi Real-Time Care-systemets mobilapplikation

Real-Time Care-systemets egenskaper stöder vårdarbetet:

  • Smidig administration av kund- och personaldata via systemet.
  • Real-Time Care-systemets mobilapplikation stöder det mobila arbetet och registreringen kan behändigt göras hos klienten. 
  • Administrationen av arbetsuppgifter underlättas via daglig uppgiftsplanering och uppföljning i realtid.
  • Planering av vårdarnas arbetsdagar och klientbesök via optimering i hemvården.
  • Funktionen arbetstidsplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt.
  • Real-Time Cares funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system. Faktureringsgrunderna kan vara klientens avtal, utfört arbete, levererade tjänster och produkter. 
  • The Network of Care -systemet  underlättar den elektroniska kommunikationen mellan vårdpersonalen och de anhöriga.
  • De olika gränssnitten för bl.a. trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem utökar Real-Time Care-systemets funktionalitet.
Sompion tähti kuva

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter. Läs våra kundcase.
Läs mer!

Helpdesk

Har du fått problem? Kontakta vår helpdesk.
Kontakt
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret